Dostawa testów kasetkowych na obecność antygenu SARS-COV-2 la potrzeb podmiotu leczniczego SPZZOZ w Staszowie w ramach projektu pn.: Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim".

Termin składania ofert: 26.10.2020r. godz. 10.00

Zapytanie cenowe z dn. 20.10.2020r.

Zał. nr 1 -  Projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty

Odpowiedź na pytania z dnia 22.10.2020r.

Odpowiedź na pytania z dnia 23.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.10.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 28.10.2020r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 13.11.2020r.