Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.: "Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii covid-19 w powiecie staszowskim" realizowane w 5 zadaniach

Zapytanie cenowe z dn. 14.10.2020r.

Zał. nr 1 Projekt umowy

Zał. nr 2 - Wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.1

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.2

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.3

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.4

Zał. nr 4 Formularz ofert ZAD.5

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.10.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 05.11.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 16.11.2020r.