Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 06 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę  koryta cieku „Dopływ w Swobodzie” na długości 44 m wraz z przebudową przepustu długości 8,5 m, na działce nr ewid. 753 w obrębie Wola Osowa, gmina Staszów.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171115 Informacja o wszczeciu postepowania Wola Osowa.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-11-15 12:45