Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 07 listopada 2017 roku zostało wszczęte na wniosek Nadleśnictwa Staszów ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów działającego przez pełnomocnika postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego na odcinku o dł. 38,87 m wraz z przebudowa przepustu pod drogą leśną na odcinku o dł. 7,65 m, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 467 i 466, obręb Łubnice.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171115 Informacja o wszczeciu postepowania Łubnice.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-11-15 12:48