Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 07.11.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu na długości 128,0 m wraz z przebudową przepustu o długości 7,0 m na działkach ewidencyjnych nr 1078, 1086 w obrębie Bukowa, gmina Osiek.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171115 Informacja o wszczeciu postepowania Bukowa.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-11-15 12:43