zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 16 czerwca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego budynku kina oraz budowie budynku handlowo- usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.1934/1 i nr 1934/2 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170912 Informacja o wszczęciu postępowania Staszów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-09-12 13:21