zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 09 września 2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarcze z wiatą oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rytwiany, realizowanej na działce nr ewid. 241/8, obręb Rytwiany gm. Rytwiany.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170913 Informacja o wszczęciu postępowania Rytwiany.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-09-13 15:26