Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 01.09.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z części Osiedla Południe w Połańcu poprzez istniejącą oczyszczalnię wód deszczowych do rowu melioracyjnego z ujściem  do cieku Śmierdziączka.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170908 Informacja o wszczęciu postępowania Połaniec.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-09-08 15:25