ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa wszczęta na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów dotycząca ustalenia, czy działki położone w obrębie Jabłonica, gmina Szydłów, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 148/2 o pow. 0,1292 ha, 158/4 o pow. 0,0585 ha, 161/2 o pow. 0,0390 ha i 170/8 o pow. 0,0697 ha stanowią mienie gromadzkie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.140), nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie co wynika z konieczności przeprowadzenia rozprawy administracyjnej mającej na celu ustalenia stanu prawnego i faktycznego ww. nieruchomości w okresie funkcjonowania dawnych gromad oraz sposobu użytkowania nieruchomości w chwili wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Zgodnie z art. 89 par.2 i art. 91 par.1 i 2 Kpa informuje się, iż w dniu 17.08.2023 r. o godzinie 10.00 w miejscowości Jabłonica, odbędzie się rozprawa administracyjna.