Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego programu fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o nr FESW.08.04-IZ.00.003/23

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów / Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie2023-12-28 13:38
Download this file (wzor_umowy_partnerskiej.pdf)Wzór umowy partnerskiej2023-12-28 13:39
Download this file (Wyniki postępowania.pdf)Wyniki postępowania2024-01-22 13:33