Uchwała Nr LI/1/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2010 rok