Uchwała Nr XXXIV/109/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2009 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2009 rok