Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20211011_Protokol_ z_konsultacji.pdf)20211011_Protokol_ z_konsultacji.pdf2021-10-11 09:03