Starosta Staszowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców do konsultacji nad projektem:

  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/66/21/Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022"

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 listopada 2021 roku

Termin zakończenia konsultacji: 23 listopada 2021 roku

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (ogłoszenie starosty.pdf)ogłoszenie starosty.pdf2021-11-10 09:29
Download this file (projekt uchwały.pdf)projekt uchwały.pdf2021-11-10 09:29
Download this file (2. Załącznik_formularz konsultacji.doc)2. Załącznik_formularz konsultacji.doc2021-11-10 09:29