Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych dla powiatu staszowskiego (AGH)

Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych dla powiatu staszowskiego (AGH)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 20 czerwca 2007 r. - w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 840)

System Osłony PrzeciwOsuwiskowej (SOPO)

Gmina Rytwiany

Gmina Połaniec