z dnia ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z części nieruchomości o pow. 0,5400 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Bogoria w obrębie Malkowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 209

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Szydłów w obrębie Osówka, oznaczonej numerem działki 1.87/7 o pow. 0,5700 ha

z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Wyposażenie 180 stażystów w kompletny strój roboczy niezbędny do realizacji wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów w projekcie pn. „Innowacje w kształceniu -wirtualne laboratoria”

z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Bogoria w obrębie Grzybów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 479/1 o pow. 0,3000 ha i pow. 0,5600 ha

z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji zbędnych druków ścisłego zarachowania

z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Oleśnica