z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany regulaminów organizacyjnych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na opracowaniu audytu energetycznego oraz kosztorysu szacunkowego dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych będących własnością Powiatu Staszowskiego”. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z póź. zm.) oraz zgodnie z §57 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Staszowie Nr 42/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie zarządzam co następuje

z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok

z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie porównania powierzchni ujawnionej w prawomocnej decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej z faktycznie wyłączoną powierzchnią po zrealizowaniu inwestycji

z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok