z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy.

z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 rok

z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2023 rok

z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Staszowskiego za 2023 rok

z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok

z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi nr 390025T Korytnica-Osówka, położonej na terenie Gminy Szydłów poprzez wyłączenie drogi z użytkowania

z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w miejscowości Połaniec

z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej w roku 2024