z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do kontroli realizacji zadaniawynikającego z umowy nr 2/2008 zawartej w dniu 3 grudnia 2008 r. dot.dofinansowania zadania publicznego polegającego na dokonaniu zakupu : pralnicy, kotła, warzelnego gazowego, pieca konwekcyjnego, dźwigu (windy) szpitalnej dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach

z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do kontroli realizacji zadania wynikającego z umowy nr 1/2008 zawartej w dniu 3 grudnia 2008 r. dot. dofinansowania zadania publicznego polegającego na dokonaniu zakupu : kuchenki trzon i wyparzacza dla Domu Pomocy Społecznej w Rudkach

z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w 2009 roku

z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanej inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ulicy Towarowej w Staszowie"

z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na  2008 rok

z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na  2008 rok

z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Zdrojkowskiej pełniącej funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie do realizacji programu "Uczenie się przez całe życie" Coemnius

z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok