Protokół Nr III/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Protokół Nr IV/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Protokół Nr II/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 8 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Protokół Nr I/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Protokół Nr LXII/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie, która odbyła się w dniu 21 października 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr LXI/14 z Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Staszowie, która odbyła się w dniu 10 października 2014 roku w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Protokół Nr LX/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 24 września 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Protokół Nr LVIII/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr LIX/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Protokół Nr LVII/14 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie odbytej w dniu 28 maja 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie.