Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00036336/1

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20190909 Ogłoszenie o przetargu Staszów.pdf)Treść ogłoszenia2019-09-09 10:22
Download this file (20191023 Informacja o wygranym przetargu Staszów.pdf)Ogłoszenie o wygranym przetargu2019-10-23 10:15