zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 14  grudnia 2017 r. wszczęto na wniosek Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, w imieniu której działa pełnomocnik postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Szczególne korzystanie z wód powierzchniowych cieku Dopływ spod Grabowa w zakresie poboru i odprowadzania wód dla potrzeb napełnienia i eksploatacji stawów parkowych zlokalizowanych na dz. nr ewid. 35 obręb Ruszcza, gm. Połaniec;
2. Wykonanie urządzeń wodnych, tj.  przebudowy istniejących stawów parkowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 35, obręb Ruszcza, gm. Połaniec.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171214 Informacja o wszczęciu postępowania Ruszcza.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-12-14 14:31