zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni P1 na działce o nr ewidencyjnej 403 w miejscowości Kotuszów oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody ze studni w ilości:

Qmaxh = 2,0 m3/h, Qśrd = 40,0 m3/d, Qmaxr = 4 000 m3/rok dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171228 Informacja o wszczęciu postępowania Kotuszów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-12-28 12:12