zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 06 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, parterowych, niepodpiwniczonych o powierzchni zabudowy do 120 m2  i kubaturze do 595 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 6053/70, 6053/71, 6053/85, 6053/86, 6053/87, 6053/88 oraz, 6053/52, 6060/1, 6053/32, 6053/83 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171110 Informacja o wszczeciu postepowania Staszow-1.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-11-10 11:39