zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 06 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, parterowych, niepodpiwniczonych o powierzchni zabudowy do 120 m2 i kubaturze do 595 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 6053/62, 6053/63, 6053/77, 6053/78, 6053/52 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171110 Informacja o wszczeciu postepowania Staszow-2.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-11-10 11:40