Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie  - dyrektor 

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie - dyrektor

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna-dyrektor

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie - dyrektor

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie - dyrektor    

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie - dyrektor

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - p.o. dyrektor

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu Rodzinnego w Połańcu - dyrektor

Zespół Szkół im.S.Staszica w Staszowie - dyrektor

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie - dyrektor