Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 Uchwała nr LXII/77/23