Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Bogorii z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała LX/51/23