z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej na terenie miasta Połańca, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 6073 o pow. 0,1012 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00044590/8 oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Nr 43-2022.pdf)Nr 43-2022.pdf2022-11-04 11:27