W skład Rady Powiatu w Staszowie wchodzi 19 radnych.


Członkowie Rady Powiatu kadencja 2024-2029

Przewodniczący Rady: Jolanta Wójtowicz

Wiceprzewodniczący:  Paweł Basiński

Wiceprzewodniczący:  Anna Kosowicz

Stanisława Błażejewska

Jerzy Chudy

Leszek Guzal

Monika Kosałka

Dariusz Kubalski

Stanisław Lolo

Grażyna Medyńska

Tomasz Mysłek

Anna Niziałek

Grzegorz Rajca

Krystyna Semrau

Adam Siekierski

Zbigniew Wiącek

Szczepan Witek

Romuald Zgrzywa

Mariusz Zyngier