Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020r.,  poz. 1057, z późn. zm.).

            Starosta Staszowski informuje, że w dniu 03.06.2022r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez  Stowarzyszenie "Centrum" Sport i Rekreacja, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja letniego obozu sportowego dla członków sekcji pływackiej "Centrum" Staszów.” 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20220607_Oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf)20220607_Oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf2022-06-07 11:08