UCHWAŁA NR XXXVII/66/21 RADY POWIATU W STASZOWIE
z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (uchwała XXXVII-66-21.pdf)uchwała XXXVII-66-21.pdf2021-12-20 11:22