w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Zarządzenie 29.pdf)Zarządzenie 29/20172017-08-17 12:40
Download this file (Załącznik  1 do zarządzenia program.doc)Załącznik nr 1-Roczny program współpracy2017-08-17 12:41
Download this file (Załącznik nr 2 OGŁOSZENIE konsultacji.doc)Załącznik nr 2-Ogłoszenie konsultacji2017-08-17 12:42
Download this file (Załącznik Nr 3 formularz konsultacji.doc)Załącznik nr 3 - Formularz konsultacji2017-08-17 12:42