z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu " Rocznego programu współpracy powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia cen sprzedaży działek Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Bogoria w obrębie Moszyny, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 120/2 o pow. 0,1300 ha, 213 o pow. 0,2600 ha, 214 o pow. 0,2900 ha.

z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki Skarbu Państwa, połozonej na terenie gminy Bogoria w obrębie Kolonia Pęcławice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 114/2 o pow. 0,0500 ha

z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji istiejącej ewidencji gruntów   i założenia ewidecji budynków i lokali dla obrębu Łęg gm. Połaniec

.

z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujacych gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania  Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych    

z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2015 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu d.s. opracowania  "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Staszowskiego Na Lata 2015-2020"

z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia dnia wolnego za święto, obniżające wymiar czasu pracy w miesiącu sierpniu 2015r.