z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wprowadzenie regulaminów organizacyjnych komórek wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Staszowie