z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie przez P.H.U. SzostakDruk najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” Sp. z o.o. Zawada 24 najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego spotkania wigilijnego dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu Amazonki Filia w Staszowie oraz zaproszonych gości”

z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2017 roku

z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w szkole branżowej I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie nowego zawodu kierowca mechanik

z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok

z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego