w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady Powiatu w Staszowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Staszowie

w sprawie delegowania członków Rady Powiatu do prac w komisji bezpieczeństwa i porządku

w sprawie wyposażenia Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie w majątek ruchomy

w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie w majątek ruchomy

w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół w Staszowie w majątek ruchomy

w sprawie wyposażenia Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie w majątek ruchomy

w sprawie wyposażenia Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu w majątek ruchomy

w sprawie wyposażenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Połańcu w majątek ruchomy

w sprawie wyposażenia Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w majątek ruchomy

w sprawie zmian w budżecie na 2001 rok