w sprawie zmian w budżecie na 2005 roku.

w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2005 roku.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/28/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2005 roku, dotyczącej określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku

w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu powiatu w okresie od 1.08.2005 roku do 31.07.2008 roku.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.