w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabytkowej stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Sichowie Dużym gm. Rytwiany i podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Staszowskiego na rok szkolny 2005/2006" w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Staszowskiego na rok akademicki 2005/2006" w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przygotowania i realizacji I typu projektu: „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006" oraz II typu projektu: „Stypendia dla studentów w Województwie Świętokrzyskim w roku akademickim 2005/2006" w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.