w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/4/05 z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Staszowskiego

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

w sprawie bankowej obsługi budżetu powiatu.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

w sprawie opracowania dokumentacji projektowej hali sportowej z pływalnią i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Staszowie ul. Koszarowa 7.

w sprawie opracowania dokumentacji projektowych zespołów boisk i urządzeń sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Połańcu oraz przy Zespole Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym.