w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

w sprawie Programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

w sprawie utworzenia publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Staszowie