w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Połaniec

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

.

w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

.

w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

.