Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w 24 stycznia 2023 roku (wniosek uzupełniono w dniu 02.03.2023r.) wszczęto na wniosek Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę instalacji radiokomunikacyjnej BT-12527 Rytwiany wraz z infrastrukturą towarzyszącą wieży typu BOT-H2/54 dla operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1303/1 w obrębie ewidencyjnym 261206_2.0006 Rytwiany, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany.