Na podstawie art. 104, art. 151 §1 pkt 2 i art. 145 § 1 pkt 4, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 6a, art. 8d i art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140), po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Pana Sławomira Kapustę, Panią Mariannę Kapustę, Panią Grażynę Cieślę, Pana Józefa Snopka, Panią Helenę Maruszczak, Pana Marka Kapustę, Panią Annę Podsiadło, Pana Adama Krzyżanowskiego, Pana Wojciecha Michalskiego, Pana Roberta Łocha, Pana Piotra Łocha, Panią Dorotę Gałęza, Panią Teresę Zientkiewicz i Pana Kazimierza Michalskiego w postępowaniu wznowionym postanowieniem z dnia 29.09.2021 roku znak: GN-II.6821.1.16.2021


orzekam


uchylić decyzję własną z dnia 16 kwietnia 2021 roku znak: GN-II.6821.1.4.2019

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.16.2021.pdf)GN-II.6821.1.16.2021.pdf2022-08-17 10:59