Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2022 rok