Drukuj
Ogłoszenia
obwieszczenia

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

                                                                                     Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1575/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur dn225 mm PE.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (obwieszczenie_wszczęcie__GN-V.6821.33.2021.pdf)obwieszczenie_wszczęcie__GN-V.6821.33.2021.pdf2021-11-30 10:03