Oficjalne wyniki wyborów do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Staszowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Staszowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Staszowie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestrowania kandydatów na radnych.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Staszowie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku