z dnia  22 marca 2024  roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 5431/2 o pow. 0,0311 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00047483/6, powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu  oraz  przyjęcia regulaminu przetargu.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Nr 17-2024.pdf)Nr 17-2024.pdf2024-03-26 07:58