z dnia  22 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu  oraz  przyjęcia regulaminu przetargu.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Nr 16-2024.pdf)Nr 16-2024.pdf2024-03-26 07:57