z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji  

z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Starosty Staszowskiego z dnia 13 września 2017 roku dotyczącego powołania zespołu doradczego ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Starosty Staszowskiego na rok 2017

  z dnia 21 września 2017 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w gminie Osiek, obręb 11 Osiek 02, oznaczonej numerem działki 3040/2 o pow. 1,5311 ha na rzecz jej użytkowników wieczystych

z dnia 20 września 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Staszowskiego na 2017 rok

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Starosty Staszowskiego z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu - Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta ds. rejestracji pojazdów w Wydziale komunikacji i transportu

z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego